google-site-verification: googlea7c8298e128b8903.html

Fumigasyon-Dcs

Fumigasyon alanında 7 kıta ve 236 ülkeye ihracat ve diğer gönderilerinizde ruhsatlı sorunsuz fumigasyon hizmetleri;0555 186 80 66.

DCS international fumigasyon ile mallarınız alıcı ülkeye sağlıklı ve güvenli olarak teslim edilir.

Konteyner fumigasyonunda 20 ve 40 lık konteyner fumigasyonları, parsiyel yük fumigasyonu, fuar fumigasyonu, evcil hayvan fumigasyonu hizmetlerimiz için bilgi alabilirsiniz.

Dinamik çevre sağlığı hizmetleri international fumigasyon servisleri 81 ilde mobil fumigasyon servisleri ile sizlere hizmet sunmaktadır.

Click to rate this post!
[Total: 11 Average: 5]
Click to rate this post!
[Total: 11 Average: 5]

Fumi

Fumi fumigation çevre sağlığı sistemleri.0555 186 80 66.

fumi

Fumi fumigasyon sistemleri firmamız uluslararası konteyner fümigasyonu, evcil hayvan fümigasyonu, kargo fümigasyonu,demir çelik ürünleri fümigasyonu, gıda fümigasyonu, hububat fümigasyonu, gemi ilaçlama ve gemi fümigasyonu, uçak ilaçlama ve uçak fümigasyonu konularında sertifikalı fümigasyon hizmetleri sunmaktadır.

Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 5]
Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 5]

Fümigasyon | Fumigasyon

Fümigasyon da tüm profesyonel kadrolar ile uluslararası fümigasyon hizmetleri.0537 350 06 31.

Uluslararası fümigasyon belgeleri ve fümigasyon sertifikaları ile tüm gümrük liman serbest bögelerde dolum alanınızda dolu konteyner fümigasyonu-boş konteyner fümigasyonu.

.GIda orman bakanlığı karantina müdürlüü Ruhsatlı fümigasyon Hizmetleri.

Konteyner fümigasyonu.

palet fümigasyonu.

parsiyel yük fümigasyonu.

.Ahşap fümigasyonu.

.İSPM15 fümigasyonu.

.Fuar fümigasyonu.

.Canlı hayvan fümigasyonu.

.Makina techizat fümigasyonu.

.Gemi Fümigasyonu.

.Araç fümigasyonu.

.Gıda fümigasyonu.

. Aluminyum fosfit Mebr. Sertifikalı Fümigasyon. Hizmetler: Fümigasyon, Dezenfekte, Isıl işlem

Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 5]

Fümigasyon-Gıda Orman Bakanlığından yetkili

Gıda orman bakanlığına bağlı zirai karantina müdürlüğü ruhsatlı fümigasyon şirketimiz uluslararası kalitede fümigasyon hizmetleri sunmaktadır.0555 186 80 66.

FUMİGASYON
Gıda orman bakanlığına bağlı zirai karantina müdürlüğü ruhsatlı zirai fümigasyon şirketimiz uluslararası kalitede fümigasyon hizmetleri sunmaktadır.0555 186 80 66.

Gıda orman bakanlığı fümigasyınun tanımını şu şekilde yapmaktadır:

Böcekleri (yumurta, larva, nimf ve ergin dönemlerinde) ve diğer zararlı etmenleri (nematod, fungus, bakteri gibi) öldürmek amacı ile kapalı bir ortama, belirli bir ısıda ve belirli bir miktarda gaz halinde kimyasal bir madde (fümigant) vermek ve belirli bir süre gazı bu ortamda tutma işlemidir.

Fümigasyon şirketimizde
ülkemize ithal edilecek ve ülkemizden ihraç edilecek bitki ve bitkisel ürünlerin, zirai mücadele ilaç ve aletlerinin Zirai Karantina şartlarına göre zirai ürünlerin ve depolarının gerektiğinde fümigasyon ve dezenfeksiyonunu gerçekleştirilmektedir.

Firmalar veya şahıslar tarafından talep edilmesi veya zararlı bulunması durumunda ürün fumigasyonu yapılmaktayız.

Fümigasyon firmamızda Ayrıca boş veya dolu gemi, yolcu gemisi,yat, uçak ve boş veya dolu konteynır ilaçlama ve fümigasyon hizmeti sunulmaktadır. 

Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 5]

Fümigasyon neden Yapılır?

Fümigasyon zararlılardan kurtulmak,ihracat ve ithalatta ürünlerin ve gideceği ülkelerin zarar görmemesi için yapılan zehirli gaz verme hizmetidir.0555 186 80 66

Fümigsayon neden yapılır?
Fümigasyon zararlılardan kurtulmak,ihracat ve ithalatta ürünlerin ve gideceği ülkelerin zarar görmemesi için yapılan zehirli gaz verme işlemidir.

Fümigasyon insan ve çevre dostu teknolojiler ile yürütülen haşere kontrol hizmetlerini böcek arındırma fare arındırma hizmetlerinin tümünü kapsar.

Entegre haşere koruma ve teknolojileri ile yüksek kalite standartlarının birleşimini sizlerle buluşturan fumigasyon hizmetlerimiz uluslararası kalite standartlarda sunulmaktadır.

Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 4.8]

FÜMİGASYON VE FÜMİGASYON’DAN ARINDIRMA

Fümigasyon ve fümigasyon’dan arındırma hizmetleri başta yük gemileri, yolcu gemileri olmak üzere konteynerlerdede yasal bir öneme sahiptir.

Ulaştırma ve altyapı bakanlığının 12.06.2019 tarihindeki yazıyı gemi acenteleri, brokerler,ihracatçıların çok iyi incelemelerini rica ederiz.

T.C.

ULAẞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

Kocaeli Liman Baẟkanlığı

Sayı :36935900-010.07.03-E.944 12.06.2019
Konu :Fumigasyon ve Fumigasyondan  
  Arındırma Operasyonu  

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi       : Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Bildirim ve Özel İzin Yönergesi.

Malumlarınız olduğu üzere ilgi yönerge, denizyoluyla taşınan tehlikeli yüklere ilişkin bildirimlere ve özel izinlere ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla 12 Nisan 2019 tarihinde 29486 sayılı Bakan Olur’u ile yayımlanmıştır.

İlgi yönergenin Fumigasyon operasyonu ve gazdan arındırma içerikli 7 nci maddesi;

“(1) Taşıdıkları yüklere fumigasyon yapılmış dökme yük gemilerinin ilgilileri, gemi kıyı tesisine varmadan 24 (yirmidört) saat önce, varış süresi 24 (yirmidört) saatten az olanlar ise kalkış kıyı tesisinden kalktıktan hemen sonra ilgili liman başkanlığına fumigantın adını, kullanılan miktarını ve uygulama yöntemini içeren bir bildirim yapar.

  • Fumigasyon yapılmış dökme yük gemileri ilgilileri, gemilerinin fumigasyondan arındırıldığını gösteren ilgili kurum/kuruluştan alınmış sertifikaları liman başkanlığına sunar. Bu sertifikanın liman başkanlığına sunulmaması halinde ilgili geminin kıyı tesisine yanaşmasına ve elleçleme operasyonun başlamasına izin verilmez.
  • Kıyı tesislerinde bulunan dökme yük gemilerinde fumigasyon işlemi, Tarım ve Orman Bakanlığından “Fumigasyon Ruhsat Belgesi” alanlar tarafından yapılır. Yük ilgilileri, fumigasyon operasyonu yapılmadan en az 12 (oniki) saat önce, ilgili liman başkanlığına ve fumigasyon yapılacak kıyı tesisine aşağıdaki bilgileri içeren bir bildirim yapar. Bu bildirimin yapılmaması halinde; kıyı tesislerindeki gemilerde fumigasyon işlemi yapılmasına kıyı tesisi ilgilileri tarafından izin verilmez.

a) Gemi adı ve IMO numarası,

b) Fumigasyonun yapılacağı kıyı tesisinin ticaret unvanı ve varsa rıhtım numarası, c) Fumigantın adı ve kullanılması öngörülen miktarı,

ç) Fumigantın uygulama yöntemi,

d) Fumigasyonun başlaması planlanan tarih ve saat, e) Fumigasyon ruhsat belgesinin sureti.

  • Kıyı tesisinde yük taşıma birimlerine fumigasyon işlemi ya da fumige edilmiş yük taşıma birimine gazdan arındırma işlemi, Tarım ve Orman Bakanlığından “Fumigasyon Ruhsat Belgesi” alanlar tarafından, kıyı tesisinde bu işleme tahsis edilmiş özel alanda yapılır. Yük ilgilileri fumigasyon operasyonu yapılmadan en az 4 (dört) saat önce ilgili liman başkanlığına ve fumigasyon ya da gazdan arındırma işlemi yapılacak kıyı tesisine aşağıdaki bilgileri içeren bir

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıẟtır.

Atalar Mah. Sahil Yolu Cad. No: 26 Yarımca- Körfez / KOCAELİ – TURKEY                                  Bilgi için:Halil Yasin UZUNER

Gemi Hareket İẟlemleri Servisi – Tel: 0262 528 37 54 Faks: 0262 528 47 90                                                                              Uzman

web: www.kocaeliliman.gov.tr       e-Posta: kocaeli.liman@udhb.gov.tr

1 / 3

T.C.

ULAẞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

Kocaeli Liman Baẟkanlığı

Sayı :36935900-010.07.03-E.944 12.06.2019
Konu :Fumigasyon ve Fumigasyondan  
  Arındırma Operasyonu  

bildirim yapar. Bu bildirimin yapılmaması halinde kıyı tesislerindeki yük taşıma birimlerine fumigasyon ya da gazdan arındırma işlemi yapılamaz.

  1. Konteyner numarası,
  • Fumigasyonun ya da gazdan arındırmanın yapılacağı kıyı tesisinin ticaret unvanı,
  • Fumigantın adı ve kullanılan/kullanılması öngörülen miktarı,

ç) Fumigasyon ya da gazdan arındırmanın uygulama yöntemi,

  • İşlemin başlaması planlanan tarih ve saat,
  • Fumigasyon ruhsat belgesinin sureti.
  • Kıyı tesisi işleticisi kıyı tesisinde yapılan fumigasyon veya gazdan arındırma operasyonlarına ait kayıtları tutar ve talep edilmesi halinde ilgili liman başkanlığına sunar.
  • İdare, bu madde kapsamındaki fumigasyon ya da gazdan arındırma işlemi yapanlardan ek gereklilikler talep edebilir.”

şeklinde düzenlenmiştir.

Bu itibarla bu tip yükleri taşıyan/taşıyacak gemiler ile bu tip yükleri elleçleyecek liman tesisleri için ilgililerince yapılacak işlemlerde;

 Fumigasyona tabi tutulmuş yükünü tahliye amacı ile Liman İdari Sahamıza gelecek olan dökme yük gemileri ilgililerince , ordino talebi esnasında Başkanlığımıza fumigantın adını, kullanılan miktarı ve uygulama yöntemini içerir yazılı bir bildirim yapılır ve sadece uygun demirleme sahası için Demirleme Ordinosu düzenlenir.

 Fumigasyon yapılmış dökme yük gemileri ilgililerince, yanaşma ordinosu talebi esnasında, gemilerinin fumigasyondan arındırıldığını gösteren ilgili kurum/kuruluştan alınmış sertifikaları Başkanlığımıza sunulur ve kıyı tesisine yanaşma ordinosu düzenlenir.

 Liman İdari Sahamız dahilinde fumigasyona tabi tutulacak bir yük yükelenecek olan gemi için ilgi yönetmeliğin 7 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına uygun şekilde bildirimde bulunulur ve Başkanlığımızca onaylanmış bir bildirim sunulmamış liman tesisince fumigasyon işlemine başlanmasına müsade edilmez.

 Liman İdari Sahamız dahilinde fumigasyon ya da fumigasyondan arındırmaya tabi tutulacak yük taşıma birimleri (konteyner) ile işlem yapılacaksa, ilgi yönetmeliğin 7 nci maddesinin 4 ncü fıkrasına uygun şekilde bildirimde bulunulur ve Başkanlığımızca onaylanmış bir bildirim sunulmamış liman tesisince fumigasyon/ fumigasyondan arındırma işlemine başlanmasına müsade edilmez.

maddelerinin takip edilmesi uygun görülmüştür.

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıẟtır.

Atalar Mah. Sahil Yolu Cad. No: 26 Yarımca- Körfez / KOCAELİ – TURKEY                                  Bilgi için:Halil Yasin UZUNER

Gemi Hareket İẟlemleri Servisi – Tel: 0262 528 37 54 Faks: 0262 528 47 90                                                                              Uzman

web: www.kocaeliliman.gov.tr       e-Posta: kocaeli.liman@udhb.gov.tr

2 / 3

T.C.

ULAẞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

Kocaeli Liman Baẟkanlığı

Sayı :36935900-010.07.03-E.944 12.06.2019
Konu :Fumigasyon ve Fumigasyondan  
  Arındırma Operasyonu  

Konunun tüm bağlılarınız , çalışan ve iştiraklerinize iletilmesi , yapılacak iş ve işlemlerde azami hassasiyetin gösterilmesi hususlarında bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Murat MÜFTÜOĞLU

Liman Başkanı V.

Dağıtım:

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesine

Kocaeli Gemi Acenteleri Derneğine

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneğine

Liman Tesislerine

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıẟtır.

Atalar Mah. Sahil Yolu Cad. No: 26 Yarımca- Körfez / KOCAELİ – TURKEY                                  Bilgi için:Halil Yasin UZUNER

Gemi Hareket İẟlemleri Servisi – Tel: 0262 528 37 54 Faks: 0262 528 47 90                                                                              Uzman

web: www.kocaeliliman.gov.tr      e-Posta: kocaeli.liman@udhb.gov.tr

3 / 3

Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 5]

DİNAMİK TÜRKİYE

Dinamik Türkiye Haşere ilaçlama şirketi; böcek ilaçlama- pire ilaçlama- fare ilaçlama- Dezenfekte- Fümigasyon hizmetlerinde kusuruz ve garantili ilaçlama hizmetinin adresi.

Dinamik Türkiye

Dinamik Türkiye ile kalıcı ve kurumal çözümler sunan haşere kontrol firmamız başta İstanbul olmak üzere Marmara bölgesinde haşere kontrol hizmetleri sunmaktadır.

Dinamik Türkiye fumigasyon hizmetleri uluslararası sertifikaları ile ihracat ve ithalatta fumigasyon hizmetlerinde tüm gümrük ve limanlarda yerinde ve güvenli dürüst hizmet sunar.

Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 5]

AVUSTRALYA PALET

Avustralya ya palet üzerinde gönderi yapılacak mamüller üzerinde yapılacak işlemlerde 2019-2020 yılları arasında sadece bmsb heat treatment ile register olan firmalar üzerinden gönderi kabul etmektedir.

Yani ülke içerisinde İSPM 15 sertifikası ile ısıl işlem yapan firmaların paletleri veya ahşapları ile gönderi kabul edilmemekte ve Avustralya gümrüğünden mallar gönderici ülkeye geri gönderilmetedir.

Sorunsuz ve problemsiz gönderi için Dinamik Turkey Firması ile iletişime geçiniz.0555 186 80 66.

Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 5]

BMSB | Heat Treatment |

The use of more environmentally-conscious quarantine treatments has been looked at for many years.Dry/Moist Heat Chamber

As the search continues, heat treatment has always been considered as the treatment that ticks all the eco-friendly boxes.

Which is why DİNAMİK TURKEY Treat is proud to offer it’s brand new DİNAMİK TURKEY heat treatment service from late-October 2019. So get ahead of the queue start enquiring now!

Goods are loaded into DİNAMİK TURKEY’S custom designed DİNAMİK TURKEY Heat Chamber and the necessary treatment parameters are set. The custom control system manages the rate of heat and airflow (and humidity if required) to provide a passive, yet time efficient, treatment process.

DİNAMİK TURKEY is proud to offer both dry and moist heat treatment in the DT01 Heat Chamber.

So don’t delay – If you need heat, call DİNAMİK TURKEY .

Your Natural Choice in contract heat treatment services

Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 5]

İhracatta Fümigasyon uygulaması

İhracatta fümigasyon uygulamasını alıcı ülkenin istediği şartları içeren fumigasyon uygulamaları ile ve o ülkede geçerli sertifikalar ile yerine getiriyoruz.

2019-20 Offshore Brown Marmorated Stink Bug Avustralia

Fümigasyon uygulamalarımızda aluminyum fosfit,magnezyum fosfit,Sulphuryl Fluoride,methyylbromide talep

 etmektedir.

Tüm uygulamalarımız tehlike risk analizleri ile birlikte uluslararası kalitede yapılmaktadır.

Bazı ülkeler dönemsel olarak ülkeye girişini istemediği böcek türlerine karşı önlem amaçlı farklı sertifikalar talep etmektedir.

Başta Avustralya hükümeti olmak üzere aşağıdaki ülkelerin istediği güncel ve geçerli fumigation certificate leri ile en uygun fiyatlı fümigasyon hizmeti almak için şimdi arayın.

Fümigasyon uygulamaları yaptığımız ülkelerden bazıları:

Avustralia,Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Canada, Croatia, Czech, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Italy, Indonesia Japan, Kosovo, Liechtenstein, Luxembourg, Macedonia, Montenegro, Netherlands, New Zealand Romania, Russia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Switzerland, United States

Click to rate this post!
[Total: 15 Average: 4.7]

Fumigasyon acaba nedir


Fümigasyon, insan ve çevreye zarar veren  haşere virüs nematodları gaz vererek imha etme işlemidir.Alo Fümigasyon :0537 350 06 31.

Fümigasyon ile ilgili olan Pek çok yazı kafadan sıkma, fumigason işini bilmeyen insanlar tarafından klavyeye alınmış.

Fumigasyon işinin doğrusunu, gerçeğini bu işi en iyi bildiğini idda eden bendenizden öğrenin istedim.

Fumigasyon hizmet türü olaral zehirli gaz karışımının tercih edilebileceği fakat profesyonel fümigasyon  operatörleri tarafından yapılması gereken bir işlemdir.
Kısaca gaz verme tabir ettiğimiz fumigasyonda ortam hiç bir şekilde gaz şıkışına mahal vermeyecek şekilde iyi izole edilmiş olmalıdır.
Koskoca yüksek mühedislerin bile öldüğü fumigasyon işlemi öyle basit görünsede son derece öldürücü bir hizmet türüdür.

Onun için dir ki ekmeği ekmekciden alın derim.

Click to rate this post!
[Total: 15 Average: 5]

FUMİGASYON | Kontener İlaçlama| Böcek İlaçlama

Fumigasyon Firmamız son teknoloji ürünü fümigasyon tekniklerini, entegre haşere yönetimi ve sürekli değişen iş güvenliği gereksinimleri konusunda eğitimli profesyonel, son derece yetenekli hizmetler sunmaktadır.

Fumigasyon uygulayıcısı Personelimiz Fümigasyon , Gıda Güvenliği Zararlı Yönetimi , Sisleme ve Toksik Olmayan Alternatifler konusunda yılların deneyimine sahiptir.
Expert Fumigasyon Ülke çapında 81 ofisi ile fumigasyon hizmetleri sunarken İstanbul ve marmara bölgesinde 172 mobil haşere ilaçlama ekibi ile tüm haşere ve kemirgen sorunlarının çözümünde görev almaktadır.
fümigasyon endüstrisine güvenli bir çalışma ortamı sağlama konusundaki sonsuz taahhüdümüzle liderlik etmekten gurur duymaktayız.
Her çalışanımız, haşere kontrolü ve böcek ilaçlamada yeni güvenlik girişimleriyle ilgili en son teknikleri kullanarak her görevi en verimli ve güvenli şekilde gerçekleştirmeye kendini adamıştır.
Expert’in başlattığı her proje, tüm önlemlerin karşılanmasını ve şirket güvenlik yöneticisinin mümkün olan her yerde destek ve eğitim sağladığını garanti eden bir idari sorumlu tarafından başlatılır.
Expert;Tohum depolarından konteyner ilaçlamaya, gıda işleme tesislerine kadar uzanan iş sahaları ile kendine özel bir güvenlik gerektiren çok sayıda ortama uyum sağlama yeteneğine sahiptir.

En yeni Deneyim Değişiklik Derecelendirmesi sertifikası ile güvenliğe olan bağlılığımızın belirgin olduğuna inanıyoruz.
30 yılı aşkın bir süredir güvence altına alınmış haşere kontrolüne sahip olmanız için ihtiyacınız olan herşeyi size sunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.

Haşere KOntrol programımız hakkında herhangi bir sorunuz varsa, dinamikturkey@gmail.com adresinden Güvenlik Uygulama Müdürü Ali Kara ile iletişime geçin.

Click to rate this post!
[Total: 13 Average: 5]

Uluslararası Fümigasyon Servis Uzmanı Türkiye

Tahıl ve tarımsal ürünlerinizi korumak ve ticaret risklerinizi en aza indirmek için fümigasyon ve haşere yönetim hizmetlerimizi kullanın.0 (212) 709 16 70.Bilgi ve randevu almak için Expert Fumigasyon’a danışınız.

Expert işletmeler ve evler için fümigasyon hizmetleri sunmaktadır.
Ruhsatlı sertifikalı fümigasyon yöntemlerimizi kullanarak haşere istilasından kurtulun.
Limanlara ve lojistik merkezlerine deniz yoluyla giden gemilere, mavnalara ve konteynırlara yüklenen kargoların işlenmesi de dahil olmak üzere fümigasyon hizmetlerini yerine getiriyoruz.
Expert global Fumigasyon şirketi, ahşaptan ticari ve konut ihtiyaçları için toplam haşere eliminasyonu sağlayan fumigasyon servislerinde uluslararası kalitede hizmet sunar
Çürüme, kokma, böceklenme riski taşıyan ürünlere Fümigasyon Servisi sunar.
Ürünler, Hizmetler ve Eğitim sunuyoruz.
Zararlılara karşı uygun ev fümigasyon hizmetleri Expert Pest Control, bölgenizdeki yüksek kaliteli yerel üretimi gerçekleştirmek için ülke içerisinde üretilen ihraç maksatlı veya İthalat İhracat konteyneri fümigasyonhizmetleri ile Int nakliye sertifikası, Fümige Edilmiş Konteynerlerin gaz ölçümleri ve Serbest Bırakılması hizmeti.
Depolar, Silolar Organik Arıtma USDA Sertifikalı ve ithal ürünler için sertifikalı, Expert’in farklı alanlardaki Ticari Fümigasyon Hizmetleri tüm böcekleri güvenli ve etkili bir şekilde ortadan kaldırmaktadır.

Click to rate this post!
[Total: 18 Average: 5]

FÜMİGASYON HİZMETLERİ

Fümigasyon Hizmetleri sunan Fümigasyon şirketimiz | 0212 709 16 69 |profesyonel fümigasyon personelleri ile Gemi Fumigasyonu, Konteyner Fumigasyonu , Tarihi Eser Fumigasyonu , Bina Fumigasyonu ,Fabrika Fumigasyonu, Depolanmış Ürün Fümigasyon hizmetlerini, deniz araçlarına yüklenen kargolar, mavnalar ve konteynerler dahil olmak üzere, limanlarda ve dünya genelindeki lojistik fümigasyonlarını,Zararlı haşerelere karşı birçok ilaçlama tekniğini en ileri yöntemler ve kimyasallarla uygulayarak Haşere Kontrol Hizmetleri ve fümigasyon konusunda da uluslararası kalitede fümigasyon hizmeti sunmaktadır.
Ayrıca boş gemi ve boş konteynır ilaçlama hizmeti de sunulmaktadır.
BİYOSİDAL ÜRÜNLER GAZ ÖLÇÜM SİSTEMLERİ VE FÜMİGASYON ŞİRKETİ.

Click to rate this post!
[Total: 29 Average: 5]

Fümigasyon neye denir?

Ortamdaki böcek,fare, mantar, bakteri,virüs gibi zararlıları belirli bir ısı ve miktarda zehirli kimyasallarla ortadan kaldırma işlemine fümigasyon denir.

Fümigasyon şirketimiz son sistem teknolojiler ile uluslararası ve ulusal Fümigasyon yöntemleri ile üreticimizin, Toptancımızın, İHracatçımızın, İthalatçımızın hizmetindedir.

fümigasyon


Fümigasyon hizmeti profesyonel ve ruhsatlı yapılması gereken bir hizmet türüdür.


Fümigasyon hizmetini Gıda tarım bakanlığı yetkilisi FÜmigasyon firmasının opertörleri tarafından yerine getirilemsi gerekir.

İnsan ve çevre sağlığını ön planda tutan Fümigasyon şirketimiz tüm fümigasyon uygulamalarında yüksek kaliteli fümigantlar kullanmaktadır.

Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 5]

FÜMİGASYON

Fümigasyon yöntemleri ile profesyonel anlamda uluslararası teknolojileri ile zararlı arındırma uygulamalarımız sertifikalı olarak yapılmaktadır. 0544 499 14 82.

Fümigasyon teknolojilerini gelişmiş pest kontrol yöntemleri ile uygulayan fümigasyon firmaız tüm Türkiyede hizmet sunmaktadır.

fümigasyon nedir?

İhracat fümigasyonu, ithalat fümigasyonu,, konteyner fümigasyonu, İSPM15 fümigasyonu, palet fümigasyonu, gemi ilaçlama, gemi fümigasyonu, gıda ambarı fümigasyonu, zirai ilaçlamada biyolojik uygulamalar ve biyolojik ilaçlar arge faaliyetlerinde sektörünün önde gelen fümigasyon firmaları arasında yer almaktadır.
Böcek,Fare, Tahtakurusu mantar, bakteri gibi zararlıları insanlara ve çevreye dost ilaçlama teknolojileri ile sizlere sunuyoruz.
Fümigayon şirketimiz Sağlık ve Tarım orman bakanlığı yetkilisi olup uzman fumigasyon oeratörleri tarafından tüm uygulamalar yürütülmektedir.

Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 5]

Fümigasyon Nedir?

Fümigasyon ithalat veya İhracatta, konteynerde, Ağaç Ürünlerinde, İSPM15te, Gıdada, Makinada zararlıları yok etme amacı ile ürünü kapatarak gaz verme işlemidir.
Fümigasyon uygulaması, belirli oranda zehirli gaz ortama verilerek(FÜmige edilerek) ortamdaki tüm canlıların ve zararlıların yok edilmesi işlemidir.

Uluslar arası yönetmeliklerde ve nakliye işlemlerinde fümigasyon uygulaması yapılmadan ürünün veya kargonun gönderilmesi ürünün karşı gümrüklerden geri dönmesine yok açar.
Profesyonel fümigasyon hizmetleri ile sizlerin en ekonomik fümigasyon hizmeti ile ihracat veya ithalatta sıkıntı yaşamadan gönderinizi alıcıya ulaştırmanız amacımızdır.

Konteyner fümigasyon uygulamamız boş konteyner veya dolu konteynerin fümige edilmesi veya ahşap fümigasyonu hizmetlerimiz en ekonomik fiyatlar ile sizlere sunulmaktadır,en uygun fümigasyon fiyatı ve işletmenize en uygun çözümleriçin bizi arayınız.

Click to rate this post!
[Total: 12 Average: 5]

FÜMİGASYON

Fümigasyon ve İlaçlama hizmetinde,Entegre Zararlı Yönetim Programı ile uzman Profesyonel Çözüm Ortağıyız.Tel.0212 709 16 70.

Fümigasyon hizmetlerinde tarımdan sanayiye geniş hizmet ağımız ile Yenilikçi ve son sistem fümigasyon teknolojileri ile maksimum fayda sağlamak için kurmuş olduğumuz organizasyonumuz ile sizlere hizmet sunuyoruz.

Fümigasyon Uzmanlarımız, müşterilerimize her zaman daha iyi hizmet verecek yeni çözümler sunmakta.

.Müşteri memnuniyeti odaklı fümigasyon servisi ile hizmeti çalışmalarımızın merkezinde yer alır.

.Fümigasyon ilaçlama olarak, çevre ve halk sağlığı konularında yaşam kalitesini yükseltmede önemli olduğumuza inanıyoruz .

.Bunu yapmak için alanımızla ilgili teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor ve elemanlarımızın eğitimine çok önem veriyoruz.

İhracat ve ithalata gerekli olan register fümigasyon belgeleri ile fümigasyon.

Click to rate this post!
[Total: 119 Average: 5]

Fumigasyon – Neden Önemlidir?

Fumigasyon denildiğinde ürün veya ortamın tüm haşere ve canlı organizmalardan arındırılması akla gelmelidir.

Canlıları başlangıcından bitişine kadar olan tüm dönemlerinde yok edebilecek bir haşere ilaçlama uygulaması türü fumigasyon haricinde bulunamamıştır.

Canlıları yumurta, nimf, larva, ergin dönemlerinin tümünde imha edebilecek tek haşere ilaçlama türü fumigasyon uygulaması olduğundan fumigasyon yöntemi son derece zehirli ve uzman fumigasyon operatörleri tarafından insan ve hayvan girişi engellendidikten sonra yapılması gerekmektedir.

DT

Biz fumigasyon uygulamalarımızda çoğunlukla yurt dışına ihracat olarak giden tüm hammadde, yarı mamül ve mamüllerin böceklenme olasılığını engellemek amacı ile yapmaktayız.

Dünyadaki pek çok ülke İSPM15 uygulamasını gönderici ülkelerden olmazsa olmaz bir şart olarak yerine getirmesini istemektedir.

İSPM15 yani ısıl işlem uygulaması yüksek ısı derecesindeki fırınlarda ahşap malzemelerin ısıl işlemini kapsamakta olup ülkenin ısıl işlem damgasının bulunması ve ısıl işlem sertifikalandırılmasını kapsamaktadır.

Özellikle yurt dışına çıkacak ahşap paletlerde, sandıklarda bulunması gerekir, fakat yalnızca ısıl işlem böceklenme olmasını engellememektedir, bu yüzden yurt dışı ülkeler ve ülkemiz kanunlarında fumigasyon işlemini yapılması İSPM15 yapılmasının önüne geçerek hem maliyet hemde zaman kaybının oluşmasını engellemektedir.

s1

En son uluslararası nakliye yasası ile uluslararası denizyolu, kara yolu,hava yolu ile gidecek ürünlerin fumigasyonunun yapılmaması halinde alıcı gümrüklerinden geçemeyeceği konusunda kesin emir verilmiştir, bu sebeple gönderinizi mutlaka fumigasyon yaptırıp fumigation certificate isteyiniz.

 

 

 

Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 5]