Coronavirüs’ler insanları ve çok çeşitli hayvan türlerini enfekte edebilen RNA virüs türüdür.

CORONA VİRÜSÜ DEZENFEKTE

Öncelikle İnsanlarda soğuk algınlığından pnömoni (zatüre)’ye kadar değişen çok çeşitli solunum yolu enfeksiyonlarına neden olurlar.

sonbahar ve kış aylarında Coronavirüs’ler,( -)35 oranında boğaz ağrısı, kuru öksürük, burun akıntısı, halsizlik ve yorgunluk ile seyreden soğuk algınlığına yol açamaktadırlar. 

Yerleşme süresi 3-5 gün olup, bu tür Coronovirüs enfeksiyonlarında hastalık 4-6 gün içerisinde kendi kendini sınırlar ve hastalar hızla iyileşirler.

Olguların da çok az bir kısmında ve özellikle risk grubunda ise pnömoni gelişebilir.

2002 yılından itibaren dünya üzerinde görülmeye başlayan yeni Coronavirüs türleri ise soğuk algınlığından farklı, adeta grip benzeri daha ağır seyirli solunum yolu enfeksiyonu ile kendini göstermeye başlamıştır.

CORONA VİRÜSÜ İLAÇLAMA VE DEZENFEKTE

İstanbul üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi; Corona virüsler hakkında bilgilendirme raporu yayınladı.

Fakültenin Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı tarafından kamuoyunu bilgilendirme amacıyla hazırlanan raporda, Corona virüslerin Alfa-, Beta-, Gama- ve Delta Corona virüsler olmak üzere başlıca dört türde sınıflandırıldığına yer verildi.

 İnsanlarla evcil ve yabani hayvanlarda (yarasa, deve, domuz, kedi, köpek, kemirgen ve kanatlılar vb) bulunabilmektedirler.

İnsan koronavirüsleri ilk kez 1960 yılında tanımlanmıştır.

Bugün insanda enfeksiyon etkeni olduğu bilinen yedi koronavirüs bulunmaktadır.

Bunlardan 229E (Alfa koronavirus), NL63 (Alfa koronavirus), OC43 (Beta koronavirus) ve HKU1 (Beta koronavirus) insanda en sık enfeksiyon etkeni olan koronavirüsler olup üst ve alt solunum yollarını etkilemektedirler

Diğer üç insana geçen koronavirüsü ise yakın geçmişte tanımlanmıştır.

Click to rate this post!
[Total: 19 Average: 4.4]