Gözetim Hizmetleri
Uluslararası bağımsız bir gözetim firması olan DİNAMİK GÖZETİM olarak yüksek kalitede hizmet sunmaktayız. 0532 430 41 76.

CONTAINER SURVEY
CONTAİNER SURVEY SERVİCES

Misyonumuz; rekabetin çok yoğun olduğu dış ticaret sektöründe müşterilerimizin çıkarını gözetmektir. Şirketimiz;müşterilerinin istekleri
doğrultusunda, haklarını korumak ve onlara yükleme ve tahliye
boyunca, ürünlerinin miktarı ve kalitesi konusunda günlük, doğru bilgi
akışı sağlamak için dünyanın her bölgesinde gözetme hizmetleri
sunmaktadır.
DCS Survey Gözetme Ltd. Şti, belirlediği hedeflere daha büyük bir etkinlikle ulaşmak amacıyla çalıştığı her firmayla güvenirlilik, verimlilik
ve gizlilik esaslarını prensip edinmiştir. İzlediği gelişim stratejisi
doğrultusunda müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak için
 ISO 9001 uluslararası kalite yönetim standartlarınca belgelendirilmiştir.
DCSl Survey Gözetme Ltd. Şti, bir gözetim firması olarak GAFTA
(The Grain and Feed Trade Association) ve FOSFA (Federation of Oils, Seeds and Fats Assosiations) üyesidir.
DCS  Survey ekibi yüksek eğitimli, kendi alanlarında ve gözetme
konusunda uzmanlaşmış kişilerden oluşmaktadır. 
,DCS Survey Hizmetleri olarak aşağıdaki hizmetleri gerçekleştirmekteyiz
Yükleme Öncesi Gözetim
Depo/Ambar/Tank/Tır/Konteynır Temizlik ve Uygunluk Kontrolleri
Yükleme ve Tahliye Gözetimi
Ağırlık ve Miktar Tayini
Numuneleme Hizmeti
Kalite Kontrolü
Ambar/Manhole/Konteynır/Tank/Depo Mühürleme/Mühür Tespit
Gözetimleri
Raporlama
Yerinde Sınıflandırma:
Hasat dönemlerinde ya da çeşitli alım operasyonlarında ürün özelliklerine göre uygun tasnif,  stoklama, sevkiyat ve yükleme yönetimi için analiz
ve raporlama hizmeti verilmektedir.
Teminat Yönetimi (Collateral Management) :
Banka gibi kredi kuruluşlarına yapılan kredi başvurularında ya da çeşitli ortaklık sistemleri ile yapılan alımlara yönelik teminat yönetim sistemidir. Bu sistem ile rehin bırakılan ürünün düzenli kontrolü, bozulmasının
engellenmesi ve serbest bırakılmasının kontrolü gibi işlemler
tarafımızdan titizlikle yerine getirilmektedir.

Garantili Hizmet Çözümleri: (Guarantee Busiess Solution): 
Tahliye limanında ağırlık veya kalite farklarından kaynaklanabilecek
zararların tarafımızdan teminini kapsayan garantili gözetim hizmetidir. Aşağıda detayları verilmiş çeşitlerde meydana gelen farklardan
kaynaklı zararlar daha önceden belirlenmiş özel şartlar doğrultusunda
tarafımızdan karşılanmaktadır.
• Full Outturn Guarantee Weight (FOG): Önceden belirli koşullar üzerinde anlaşmaya varılarak istendiği taktirde, yükleme ve tahliye limanlarında belirtilen ürün ağırlıkları arasındaki eksik miktardan kaynaklanan
zarar tarafımızdan garanti edilebilir.  
Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 5]